Tájékoztatás az EFOP pénzügyi eszköz Hitelprogramról

Tájékoztatjuk a településen székhellyel rendelkező szervezeteket, vállalkozásokat, hogy az EFOP pénzügyi eszköz Hitelprogram (EFOP-5.1.1-17) keretében a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezet, vállalkozás projektjének megvalósulása is támogatható kamatmentes hitellel.
Projektek megvalósítási

helye:

A projekt megvalósulásának helyszíne a hitelt igénylő szervezet/vállalkozás bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet/vállalkozás székhelye, ezért a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezet/vállalkozás Projektje is támogatható.

Saját Forrás

A Hiteligénylőnek csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a Projekt elszámolható összköltségének legalább 10%-át kitevő igazolt Saját Forrással kell rendelkeznie.

Kölcsön típusa

Éven túli lejáratú Kölcsön.

Kölcsön összege

Minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft;

Kölcsön devizaneme

HUF

Projekt megvalósításának időszaka

24 hónap

Kérelem benyújtása

2018. január 15. és 2020. szeptember 1.

Támogatási kategória

A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön Állami Támogatásnak, formáját tekintve kamatmentes kölcsönnek minősül.

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.A Hitelprogram kapcsán felmerülő esetleges kérdések tisztázása ügyében a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Közép-Magyarországi Igazgatósága munkatársai is készséggel állnak rendelkezésükre.  Elérhetőségük itt megtalálható:   https://www.szpi.hu  


LETÖLTHETŐ DOKUMENTOUMOK: 

A felhívás kivonata a legfontosabb információkról  
Részletes leírás