Tájékoztató adóügyekben az adózó és az önkormányzati adóhatóság közötti elektronikus kapcsolattartás szabályairól

 Tisztelt Adózók!
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 36. §-a és 79. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) rendelkezései szabályozzák az adózók és az önkormányzati adóhatóság közötti kapcsolattartás kötelező és lehetséges csatornáit.
Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) is ekként szerepel.2.) Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett
a) természetes személy,
 b) lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány
c) a 600.000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Helyi adó törvény (továbbiakban:Htv.) alkalmazásában vállalkozónak minősülő –mezőgazdasági őstermelő, továbbá
d) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, azonban döntése szerint elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

3) Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele megtörténhet:
   3.1) az állami adóhatóságon keresztüli, elektronikus helyi iparűzési adó bevallás (ÁNYK nyomtatvány) benyújtásával (Htv. 42/D § alapján) Bugyi Nagyközség Önkormányzatot választva
3.2) az önkormányzati űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével, ahol nem csak adóügyekben kezdeményezhet ügyindítást. Az Önkormányzati Hivatali Portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az Önkormányzati Hivatali Portál az alábbi linken érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap, ahová belépve az önkormányzat kiválasztásával, majd lekérdezésével tud ügyet indítani KAÜ (ügyfélkapus) azonosítással.
Az ügyindítás menete a következő:

3.3) Amennyiben az ügyéhez kapcsolódóan nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be. (https://epapir.gov.hu)

Bízunk abban, hogy tájékoztatásunk eredményeként könnyebbé válik a kapcsolattartás, és az ügyintézés! További segítséget és hasznos információkat talál a következő oldalakon
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap, https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html, https://cegkapu.gov.hu/ http://ekozig.magyarorszag.hu,

KÉRJÜK, HOGY A TOVÁBBIAKBAN IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGEIKNEK A FENTIEK SZERINT SZÍVESKEDJENEK ELEGET TENNI AZ ADÓÉVET KÖVETŐ MÁJUS 31.-IG!