Bugyi Nagyközség

Községháza

Hírek

Élethelyzetek,
ügyleírások


Intézmények

Társadalmi szervezetek

Gazdasági élet

Hirdetőtábla

Kultúra / szórakozás

Szolgáltatások


Név: 
Jelszó: 




Akadálymentes verzió
Akadálymentes verzió

 
   Választás 2014

 

 

  
          - Tisztségviselők
          - Testületi munka
          - Rendeletek  
          - Társadalmi
             egyeztetés
 

     


Bugyi Nagyközség kútvizeinek
kezelése az ivóvízminőség-
javítás érdekében
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0036


Önkormányzati ügyfélszol-
gálat akadálymentesítése
Bugyi Nagyközség

Polgármesteri Hivatalában
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0020


Bugyi–Alsónémedi–Kakucs-Örkény
üzemelő sérülékeny vízbázisok
diagnosztikai vizsgálata
KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0006


Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér kialakítása
    


    


  Választás 2014



Bugyi Nagyközség
Önkormányzatának tájékoztatója


            



Bessenyei György Művelődési Ház
és Könyvtár


Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola
 

Napköziotthonos Óvoda


Autóbusz menetrend

     
    Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület

 


Mérgező élelmiszerek
  és veszélyes áruk!
     

Pest Megyei Békéltető
Testület online
fogyasztóvédelmi
tanácsadó szolgálat
és panasziroda

Bugyi fiatalok körében
végzett felmérés 2005

Szabálysértési
statisztika-2009

Küldjön be rendezvényt!

Bugyi Nagyközség
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
Bugyi Beleznay tér 1.
2347
Tel:06-29/547-502
Fax:06-29/348-464

e-mail: 
hivatal@bugyi.hu

ügyfélfogadás

telefonszámok


 
még kapható...

 

2014. szeptember 18. 17:42 Diána
Hírek

 

Utolsó módosítások: 
2014. szept. 10.Hírek, választások
2014. szept. 8. választások
2014. szept. 5. Hírek, választások
2014. szept. 3. választások

ORVOSI ÜGYELET                       

        
                                                                   

 

orvosok rendelési ideje        
                                           

 

 

 

 

 

undefined

Hírek Archívum Keresés
2014.09.10.
Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérés
 

A Központi Statisztikai Hivatal Bugyi településen, 2014. évi adatgyűjtési program szerinti önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre.

A felméréssel kapcsolatos közlemény


Bővebben  
2014.09.05.
Értesítés lomtalanításról
 
 

 A Dunanett Nonprofit Kft. 2014. szeptember 16-án, kedden, 17-én, szerdán és 19-én, pénteken lomtalanítást végez a lakosság részére. Az ingatlantulajdonosoknak a szokásos ürítési napon lesz lehetősége a lomtalanítást igénybe venni, tehát az összegyűlt lomot, a hulladékszállító edény mellé kérjük, rendezett módon reggel 6 óráig kihelyezni. A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családi házas ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely méreténél fogva nem fér el, a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edénybe.

A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak.

 

Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, gumiabroncsot, hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festékes, vegyszeres dobozokat az ipari, illetve mezőgazdasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épület bontásából származó anyagokat, törmeléket.

                                                                           Bugyi Nagyközség Önkormányzata


Bővebben  
2014.09.02.
Bursa Hungarica pályázat
 


 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumávalegyüttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára és a felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2014. november 7.


Bővebben  
2014.07.28.
Szociális ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára
 

 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2014/2015-ös tanévre kiírja a

Szociális  ösztöndíjpályázatot
Felsőoktatási hallgatók számára

 

A pályázatra azok a Bugyi Nagyközség területén állandó lakóhellyel rendelkezõ felsõfokú (egyetemi, fõiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következõ együttes feltételeknek:

 

- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozaton első alapképzésben vesz részt illetve ilyen irányú képzésre felvételt nyert,

         - szociálisan hátrányos helyzetű,

         - 25. életévét még nem töltötte be. Szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető az a hallgató, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2014.-ben 28.500.- Ft/fő/hó) nem haladja meg.


Bővebben  
2014.06.30.
Nemzetiségi szavazókör kialakítása
 

 

 

   Nemzetiségi szavazókör kialakítása Bugyi Nagyközségben   

 

Módosító határozat 


Bővebben  
2014.04.29.
Változás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ürítési rendjében
 

 

2014. május 6-tól módosul Bugyi településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ürítési rendje:


Bővebben  
2014.04.04.
Társadalmi egyeztetés
 



 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptemberi testületi ülésén  módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ezáltal az önkormányzat biztosítja annak lehetőségét, hogy a Testület elé tárgyalásra kerülő egyes rendelet-tervezetek széles körben megismerhetőek legyenek. Azokra bárki szabadon nyilváníthat véleményt.

 

Az egyeztetéssel érintett önkormányzati rendelet-tervezet, melyre a jegyzo@bugyi.hu e-mail címre - neve vállalása mellett – bárki észrevételt küldhet:

 


 


Bővebben  
2014.03.18.
Sikeres játszótér pályázat
 

 

Előre láthatólag 2014. májusára egy-egy játszótér fejlesztés valósul meg  Bugyi Nagyközség két külső településrészein a Bugyi Nagyközségért Közalapítvány nyertes pályázatának köszönhetően. 

Felsővány és Ürbőpuszta településrészek  fejlesztése mellett a projekt célja, hogy a  település központi részétől távol  élő gyermekek egészséges környezetben, biztonságos eszközökkel játszhassanak. A kis mászókás csúszda mellett a játszótéren elhelyezésre kerül egy-egy  kétszemélyes hinta, figurás rugósjáték,  homokozó. Helyet kap továbbá két pad és egy darab hulladékgyűjtő is.  Reméljük, hogy a beruházás a gyermekek egészségmegőrzése mellett az ott élők komfortérzetét is javítja a majd.

Bugyi Nagyközségért Közalapítvány  a 3.057.141 Ft-ot az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013. EMVA IV. tengelyes (LEADER) 2013-ban meghirdetett pályázatán nyerte.


Bővebben  

Görpálya épül Bugyi Nagyközségben
 

 

A Bugyi Sportegyesület nyertes pályázatának köszönhetően, hamarosan újabb sportlétesítménnyel bővül Bugyi Nagyközség. A Sportpályához tartozó területen 400 m2 -en megvalósuló fejlesztés teret biztosít a gördeszkázó, görkorcsolyázó, és egyéb gördülő extrém sportok hódolóinak ahhoz, hogy biztonságosan hódolhassanak szenvedélyüknek.

A Bugyi Sportegyesület  a 10.227.561 Ft-os támogatást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013. EMVA IV. tengelyes (LEADER) 2013-ban meghirdetett pályázatán nyerte.


Bővebben  
2014.01.27.
NYERTES MÁSODIK FORDULÓ – MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZÁBA LÉPETT A KISKUNLACHÁZA IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT
 

 

 

A második, megvalósítási szakaszban is elnyerte a pályázott támogatást a Kiskunlacháza Ivóvízminőség-javító Projekt. Kiválasztották a projekt résztvevőit és sikeresen túljutott az előzetes ellenőrzésen a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás is. A kivitelező vállalkozó kiválasztása folyamatban van, szerződésének megkötésére várhatóan februárban kerülhet majd sor. A közel 800 millió forint összköltségű tervezet a község vezetékes vízhálózatából szolgáltatott ivóvíz európai uniós minőségi normákhoz történő illesztését, javítását hivatott elvégezni.

 

                                              Sajtóközlemény


Bővebben  
2014.01.10.
Tájékoztatás kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok ellátásáról
 

 

A Magyar Kémény Kft. tájékoztatja Önöket, hogy  Bugyi Nagyközség területén a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatokat az ócsai kirendeltségük helyett 2014. január 1. napjától a dunaharaszti kirendeltségük látja el:

cím: Dunaharaszti Kirendeltség
       2330 Dunaharaszti, Fő út 46.

Tel: 06-40-918-025/236-os mellék

e-mail: dunaharaszti@magyarkemeny.hu

ügyfélfogadás: Hétfő: 12.00-16.00 
                     Szerda: 8.00 - 16.00
                     Péntek: 8.00 - 11.00


Bővebben  
2014.01.07.
Szolgáltatási díjak
 

 


Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 1. napjától a szolgáltatási díjakat az alábbiakban határozta meg:

 


Bővebben  
2013.08.15.
Közösségi szolgálat: a közösség javáért és a felelős gondolkodású diákokért
 

 

 

 

 

Azok a diákok, akik szeptemberben kezdik meg középfokú tanulmányaikat a 9. évfolyamon, a következő három tanév során kötelesek lesznek összesen legalább 50 órán keresztül szociális vagy karitatív tevékenységet folytatni az iskola által szervezett keretek között. Az egy évvel ezelőtt bevezetett iskolai közösségi szolgálat célja, hogy a fiatalok jobban figyeljenek oda embertársaikra, és erősödjön bennük a társadalmi érzékenység.

 


Bővebben  
2013.07.26.
Folyhat az egészséges ivóvíz
 

Folyhat az egészséges ivóvíz

 

Megtörtént Bugyi Nagyközség és Felsővány ivóvízminőség-javító beruházásának a teljes körű műszaki átvétele és üzembe helyezése.

Az ÁNTSZ szerint a két település ivóvize megfelel a törvényi előírásoknak.

 

Július 25-én zökkenőmentesen megtörtént a "Bugyi Nagyközség kútvizeinek kezelése az ivóvízminőség-javítás érdekében" elnevezésű KEOP-1.3.0/09-11-0036-os számú projekt műszaki átadás-átvétele, illetve, teljes körű üzembe helyezése.


Bővebben  
2013.07.04.
Befejeződött Bugyi Nagyközség ivóvízminőség-javító beruházása
 

Jó hangulatú projektzáró rendezvénnyel fejeződött be Bugyi Nagyközség és Felsővány ivóvízminőség-javító beruházása, melynek megvalósításához Magyarország, valamint az Európai Kohéziós Alap több mint 279 millió forinttal járult hozzá. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével többek között Csepreghy Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára.

 

Helyszíni bejárással és állófogadással egybekötött rendezvény keretében jelentették be csütörtökön Bugyi Nagyközség és Felsővány ivóvízminőség-javító beruházásának a befejezését. Az eseményen a település és a térség elöljárói mellett jelen voltak a Belügyminisztérium Koordinációs Irodájának, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi és Energiaközpont Nonprofit Kft. munkatársai is.


Bővebben  
2013.03.08.
A tűzgyújtás szabályai
 

 

 Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból tűzvédelmi szempontból állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve az erdő tűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről gondoskodni. A kialakított tűzrakó helyen a tűzvédelmi rendelkezések betartásával bárki jogosult tüzet rakni.


Bővebben  
2012.11.06.
Tájékoztató a járásokról
 


 

2013. január 1-től Magyarországon 30 év után újra alakul a járási rendszer. Az idősek még emlékeznek rá, néhányan tartanak tőle és sokan nem értik - mik is lesznek a járások, és mennyiben érinti az új rendszer lakóhelyünket, Bugyi települést?


Bővebben  
2012.08.31.
Tájékoztató forgalmi rend változásról
 

 

 

Mint az mindannyiunk számára ismert, az elkerülő út megépült szakaszának forgalomba helyezése 2012.02.10-én megtörtént.

A közlekedési rendet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Forgalomtechnikai és Kezelő osztályával közösen dolgoztuk ki, melynél igyekeztünk a település lakosságának védelme mellett a vállalkozók érdekeit is figyelembe venni. 

 

Az elmúlt időszak tapasztalatait figyelembe véve, s a vállalkozókkal történt megbeszélés alapján a korábbi forgalmi rendet megváltoztatja Önkormányzatunk javaslatára a Magyar Közút Kht. s eszerint

 

                                                     20.00 - 05.00 továbbá

                                                     07.00 - 08.00 óra között

a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművel településünkön az áthaladás TILOS!!!


Bővebben  
2011.07.13.
Idegenforgalmi adó bevezetése
 

                                 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2011 május 19-i ülésén egyhangúlag elfogadta az idegenforgalmi adóról szóló 12/2011 (V. 23.) számú   rendeletét.

 

A rendelet szerint 2011. július 15-étől idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki - a Htv. szabályai szerint - nem állandó lakosként Bugyi Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén lévő ingatlanban, bérleményben legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

 


Bővebben  

Oldal: 1 (1)

Ez az önkormányzati honlap az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával készült.