Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
További események

Hasznos linkek        N Y I L V Á N T A R T Á S 
a bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységről és
működési engedéllyel rendelkező 
üzletekről

E L F O G A D O T T 
D O K U M E N T U M O K 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Local Agenda 21 Program 
Környezetvédelmi Program 
Integrált Településfejlesztési Koncepció 

 
 Ssz. Megnevezés  Utolsó módosítás Megőrzés
I
Szervezeti, személyzeti adatok
  
1
Az Önkormányzat/Hivatal  hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja      

2017. február 24.

-
2
Szervezeti felépítés 2014. december 10. -
3
Vezetők és az egyes szervezeti egységek elérhetősége 2017. február 24. -
4
Ügyfélfogadási rend  2017. március 14. -
5
A Képviselő-testület  2017. március 14 -
6

Bugyi Nagyközség Önkormányzata irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése:

 2017. március 14.  
 
Napköziotthonos Óvoda   2017. március 14. 1 évig
 
Bessenyei György Művelődési Ház- és Könyvtár   2017. március 14. 1 évig
 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Szolgáltató (TEFÜSZ)  2017. március 14. 1 évig
7
Bugyi Nagyközség Önkormányzata többségi tulajdonában nem áll, illetve részvételével nem működik gazdálkodó szervezet.
 2017. március 14.

1 évig
8
Bugyi Nagyközség Önkormányzat által alapított közalapítvány: Bugyi Nagyközségért Közalapítvány  2017. március 14. 1 évig
9

Az Önkormányzat felügyelete alatt álló más közfeladatot ellátó szervek megnevezése:

 2017. március 14.  
 
Napköziotthonos Óvoda elérhetőségei, alapító okirata  2017. március 31. 1 évig
 
Bessenyei György Művelődési Ház- és Könyvtár  elérhetőségei, alapító okirata  2017. március 31. 1 évig
 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Szolgáltató (TEFÜSZ) elérhetőségei, alapító okirata   2017. március 31. 1 évig
10
Bugyi Nagyközség Önkormányzat által alapított lap: Körkép (Az Önkormányzat tájékoztató kiadványa) 2017. március 14. 1 évig
11
Az Önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai  2017. március 31.  1 évig

 

 

II.
 Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok    
1
Az Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:  2017. március 31.  1 évig
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény    
 
Az Önkormányzat rendeletei    
 
SZMSZ és mellékletei    
2
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Az önkormányzatra ez nem vonatkozik.


 
1 évig
3
Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:        
- mezőőri szolgálat működtetése
2017. március 31.
4
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről       feltöltés folyamatban

A hatósági ügyekben ténylegesen eljárt ügyintézők megnevezése, ügyleírások 2012. december 7.  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, formanyomtatványok folyamatosan frissül  
 
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak összege 2012. április 27.  
 
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ügyintézésre vonatkozó határidők 2012. december 7.  
5
A költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások 2017. április 5. 1 évig

6
Az Önkormányzat által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartásokleíró adatai; alaptevékenységben gyűjtött és feldolgozott adatok  fajtái, a hozzáférés módja feltöltés alatt 1 évig
7
Bugyi Nagyközség nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja:  2017. április 3.  1 évig
 
A)  Körkép (Az Önkormányzat tájékoztató kiadványa)    
 
B)  Bugyi Község története I-II.    
8
A Képviselő-testület döntései, üléseinek jegyzőkönyvei folyamatosan frissül
 
9
A törvény alapján kötelezően közzéteendő jogszabály tervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A Képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések
folyamatosan frissül
 1 évig
10
Az Önkormányzat által közzétett hirdetmények, közlemények    
11
Az Önkormányzat által kiírt pályázatok szakmai leírása, eredményei és indokoltságuk   1 évig
12
Az Önkormányzatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai    1 évig
13
Az Önkormányzat feladatellátásának teljesítményére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük   1 évig
14
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje    
15
Az Önkormányzat tevékenységére vonatkozó jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei Feltöltés alatt 1 évig
16
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai 2016. október 6. 1 évig
17
A közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések  Nincs ilyen  
 
     
III.
Gazdálkodási adatok    
1
2014. évi költségvetés , táblázatok
  5 évig
 
2013. évi költségvetéstáblázatok
 
2012. évi költségvetés
 
2011. évi költségvetés
 
2010. évi költségvetés
2
Az Önkormányzat beszámolói:   5 évig
 
  2010.     2011.     2012.     2013.
3
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma és és személyi juttatásai 2012 2012. április 26. 1 évig
A Költségvetésből nyújtott támogatások
4
Az Önkormányzat szerződései 2010. március 9.  
5
Az Önkormányzat által nem alapfeladatai ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések  2009. július 21.  
6
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása  2016. január 21. 1 évig
7
Közbeszerzési információk   1 évig